MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI:

Satıcının Unvanı: Legonimbus Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Suadiye Mah. Bağdat Cad. Ark 399 Blok No: 399/1 İç Kapı No: 1 Kadıköy/ İstanbul

Telefon No: 02164101966

E-posta adresi: info@legonimbus.com

MERSİS Numarası: 0608140484000001

1.2 MÜŞTERİ: Kayıtta adını soyadını ve gerekli bilgileri verdiğini kabul eder.

2- KONU

2.1.  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, https://www.legonimbus.academy/’ web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin (“Hizmet”) sağlanması ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Hizmet’e erişim, LEGOnimbus aracılığıyla iş birlikçi firmaların ve bağlı sitelerinin birlikte oluşturdukları platform üzerinden sağlanacaktır.

MADDE 2 Hizmet kapsamında MÜŞTERİ, çevrim içi bir şekilde eğitimine devam edebilecektir.

MADDE 3 – HİZMET BİLGİSİ, ÖDEME VE TESLİMAT

3.1. Sözleşme konusu Hizmet’in adı, temel nitelikleri, KDV dahil Hizmet bedeli ve ödeme şekli https://www.legonimbus.academy/’ ‘de belirtildiği şekildedir.

3.2. Hizmet Bedeli MÜŞTERİ tarafından SATICI’ya https://www.legonimbus.academy/’ ‘de belirtilen ödeme şekli ile ödenecektir.

3.3. MÜŞTERİ’nin kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumla ilgili banka hukuki yollara başvurabilir doğacak masrafları ve vekalet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir. Her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi durumunda, borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.

3.4. Teslimat Yöntemi:

Teslimatın Yapılacağı Kişi: https://www.legonimbus.academy/’ De satın alan Müşteri

Teslimat E-Posta Adresi: Müşterinin : https://www.legonimbus.academy/’ de belirttiği gibidir.

Fatura adresi: Müşterinin : https://www.legonimbus.academy/’ de belirttiği gibidir.

3.5. Teslimat, e-posta aracılığı ile MÜŞTERİ’nin yukarıda belirtilen e-posta adresine Hizmet’e erişim sağlaması için gerekli olan bilgilerin gönderilmesiyle gerçekleşecektir. Teslimatın gerçekleşmesi ile SATICI’nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olduğu kabul edilecektir. SATICI, teslimatı işbu Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 45 (kırkbeş) gün içerisinde gerçekleştirecektir.

3.6. SATICI’nın erişim bilgilerini MÜŞTERİ’nin yukarıda sağlanan e-posta adresine göndermesine rağmen, MÜŞTERİ’nin Hizmet’i geç teslim almasından, hiç teslim almamasından ve/veya Hizmet’i kullanmamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI yalnızca Sözleşme konusu Hizmet’in tam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslimatından sorumludur.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

4.1. MÜŞTERİ, 7( yedi ) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak MÜŞTERİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

Müşterinin : https://www.legonimbus.academy/’ de alım işlemini gerçekleştirdiği gün.

baz alınacaktır.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi kabul etmeden önce ayrıntıları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen hususlarda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

4.2. MÜŞTERİ, cayma hakkını info@legonimbus.com adresine e-posta gönderilmesi şeklinde kullanabilir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin e-postanın Hizmet’e erişim bilgilerini, kullanıcı adını, Hizmet paketini, işbu Sözleşmede geçen MÜŞTERİ bilgilerini eksiksiz içermesi gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin bildirimin gerekli bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermemesinden dolayı SATICI cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu değildir.

4.3. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde MÜŞTERİ’nin ilgili Hizmet’e ilişkin SATICI’ya yaptığı ödemeler MÜŞTERİ’ye satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve MÜŞTERİ’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edilecektir.

4.4. MÜŞTERİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) MÜŞTERİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya MÜŞTERİ’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, MÜŞTERİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 5 – İADE PROSEDÜRÜ

5.1. Kredi Kartına İade Prosedürü:

MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da işbu Sözleşme konusu Hizmet’in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, aşağıda belirtilen kredi kartına iade prosedürü uygulanacaktır.

MÜŞTERİ Hizmet’i kaç taksit ile aldıysa, banka MÜŞTERİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Hizmet Bedeli’nin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır.

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

5.2. Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, MÜŞTERİ’nin banka hesap bilgileri istenerek, MÜŞTERİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. https://www.legonimbus.academy/’ de belirtilen kullanım koşulları (“Koşullar”) işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi kabul ettiğinde Koşulları da kabul etmiş olur. MÜŞTERİ, Hizmet’i kullanarak ve/veya telefon yoluyla Hizmet siparişi vererek Koşullar’a tabi olmak konusunda açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. SATICI, MÜŞTERİ’yi eğitim kurumuyla bir araya getiren aracı bir uygulamadır, bir eğitim kurumu değildir. MÜŞTERİ’nin gerekli eğitimi gerektiği gibi almasından ve bitirmeye hak kazanmasından yine MÜŞTERİ kendisi sorumludur.

6.3. Hizmet’in altyapısının kurulması, derslerle ilgili destek hizmetleri verilmesi ve Hizmet hakkında teknik destek verilmesi yükümlülükleri iş birlikçi Firma üzerindedir. MÜŞTERİ herhangi bir şekilde Hizmet’in kullanılmaya başlamasından sonra SATICI’dan bir talepte bulunamaz.

6.4. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu Hizmet’e ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ; mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından aşağıdaki konularda açık ve anlaşılır bir şekilde doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmiş olduğunu ve bu hususları teyit ettiğini kabul ve beyan eder: (a) Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, (b) SATICI’nın adı, unvanı, MERSİS numarası, (c) Sözleşme konusu Hizmet’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, (d) cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler, (e) cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, MÜŞTERİ’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi, (f) ödeme ve teslimat bilgileri.

6.5. Sözleşme konusu Hizmet’in teslimatı için işbu Hizmet Bedeli’nin MÜŞTERİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Hizmet Bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin MÜŞTERİ, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için MÜŞTERİ’ye gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya geri gönderilmesi gerekmektedir.

6.7. MÜŞTERİ, Sözleşme’nin kurulmasından önce Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde taksitle satış sözleşmelerinde erken ödemede bulunma hakkı ile SATICI tarafından faiz veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre faiz ve komisyon indirimi talep etme hakkı olduğuna ilişkin olarak bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.8. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanarak kurulduktan sonra MÜŞTERİ’ye elektronik posta ile gönderildiğinden kendisi tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da işbu Sözleşme’yi üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği konusunda Sözleşme’nin yapılmasından önce bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

6.9. MÜŞTERİ, SATICI’ya sağladığı kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.10. MÜŞTERİ, SATICI tarafından kullanılan internet sitesini ve satın aldığı hizmeti kullanırken uygulanabilir her türlü mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler münhasıran MÜŞTERİ’yi bağlayacaktır.

6.11. SATICI’nın Hizmet’e ilişkin olarak internet sitesinde veya başka yollarla duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

6.12. Hizmet’in sunulmasının durdurulması, Sözleşme süresinin bitimi, cayma hakkının kullanılması veya sair herhangi bir sebeple MÜŞTERİ’nin Hizmet’e erişiminin sonlanmasından sonra, MÜŞTERİ Koşullar’da belirtilen Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal edecek şekilde Hizmet’e dair içerikleri, metinleri, video klipleri, dosyaları ve herhangi diğer unsurları kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, düzenleyemez, dağıtamaz, satamaz, devredemez, çoğaltamaz, işleyemez, kamuya açık hale getiremez, kamuya açık şekilde kullanamaz, iletemez, yayınlayamaz veya bunlara ilişkin lisans veremez veya bunlardan türetilmiş çalışmalar hazırlayamaz ya da farklı bir şekilde faydalanamaz. MÜŞTERİ, işbu maddede veya Koşullar’da belirlenen Fikri Mülkiyet Haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, ihlal etmesi halinde işbu Sözleşme’de belirlenen Hizmet Bedeli’nin 4 (dört) katı tutarındaki cezai şartı SATICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI’nın kayıtlarının (elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtları dahildir) kesin delil oluşturacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

7.2. İşbu Sözleşme Türk kanunları uyarınca yorumlanıp uygulanacaktır. Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde MÜŞTERİ veya SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin bu sınırları aşan durumlarda MÜŞTERİ’nin veya SATICI’nın ikametgahı bulunan yerdeki Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK

8 maddeden ibaret bu Sözleşme Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI: Legonimbus Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi

MÜŞTERİ: https://www.legonimbus.academy/’de müşteri tarafından verilen ad soyad bilgisi.

Tarih: https://www.legonimbus.academy/’de formun doldurulduğu tarih