Moomin Dil Okulu

Moomin Dil Okulu, Harmanlanmış Öğrenme Modeli  ile hazırlanmış, erken çocukluk dönemi İngilizce Öğrenme – Edinme Programının yanı sıra eğitim kurumları için sürükleyici ve hikaye tabanlı bir dijital dil öğrenme hizmeti ve İngilizce öğretmek için kullanılan bir uygulamadır.

Program, mobil ve tablet üzerinden öğrencinin hafta içi 5 gün boyunca, günde 15 dakika süresince uygulama üzerinden yaş grubunun ilgisini çekecek karakter ve animasyonlarla hazırlanmış,  oyun temelli dersleri içerir. Çocuğun hafta içi yaptığı dijital çalışmaların yanında ise haftada 1 ders öğretmen eşliğinde yüz yüze, ya da canlı çevrimiçi derslerde o haftanın pratiğini yapması gerekmektedir.

Erken Çocukluk
Öğrenme Programı

Öğrenme uygulaması (app)  4-8 yaş grubu çocukların kullanımı içindir ve İngilizce dil öğrenimini okulda uygulamak için öğretmenler tarafından da kullanılabilir

Harmanlanmış
Öğrenme

Harmanlanmış Öğrenme Modeli  ile hazırlanmış, erken çocukluk dönemi İngilizce Öğrenme – Edinme Programının yanı sıra eğitim kurumları için sürükleyici ve hikaye tabanlı bir dijital dil öğrenme hizmeti ve İngilizce öğretmek için kullanılan bir uygulamadır.

Dili Etkin
Kullanma Motivasyonu

Haftada 1 gün 40’ yüzyüze öğretmen ile pekiştirme olanağı sağlar.

Haftalık temalar atanır.

Haftalık raporlama- veli bilgilendirme yapılır.

Oyunlaştırılmış Eğitim

Etkileşimli ve eğlenceli bir ders biçimindedir. Bu ders oyunlu ders’ olarak adlandırılır. Oyunlu ders, öğretmen tarafından kolaylaştırılarak uygulanır ve haftada bir kez 30-45 dakika arasındadır.

Kimler İçin?

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 4 – 7 yaş arası çocuklar içindir. 

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenmesi istenen 4 – 7 yaş çocukların aileleri başvurabilir. 

Program Detayları

LEGOnimbus Akademi üzerinden programı alan ailenin rehberliğinde çocuğumuz her gün 15 dakika uygulamada kendisine açılan oyun temelli dersi takip eder. 

Programda okuma yazma çalışması kesinlikle bulunmamaktadır ki bu durum pedagojik olarak da önemlidir. Çocuk, yoğun İngilizce içeriğe maruz kalarak, bol dinleme yaparak ve dinlediği sözcükleri ses kayıt alanına kaydederek ana dili İngilizce olan konuşmacıyı taklit edecektir. 

Haftada 1 ders ise (bu yaş grubu için önerilen süre 40 dakikayı geçmemelidir) ana dili İngilizce olan bir İngilizce öğretmeni ile grup dersine katılacaktır. Grup dersi 12 kişiyi geçmeyecek ve Zoom Platformu üzerinden yapılacaktır. 

Veliler ise aylık olarak çocuklarına ilişkin geri bildirim ve gelişim gösterir raporlara ulaşacaktır. 

Program Tanıtımı

Bilgi Formu